1.stupeň - ROTAČNÍ VÝUKA

Návrat žáků 1.stupně v rotačním režimu:

Liché týdny - prezenční výuka: 1.A,B,C  2.A,B  3.B,C

Sudé týdny - prezenční výuka: 3.A  4.A,B  5.A,B,C

 

Podmínkou návratu je testování na Covid 19 v pondělky a čtvrtky prezenční výuky. Pokud zákonný zástupce s testováním nesouhlasí, zůstává žák doma, je omluven a učivo je mu zasláno.

Nastoupí-li žák do školy mimo den testování, je ihned dotestován.

 

Školní družina - pro žáky na prezenční výuce bez omezení.

Školní jídelna - pro žáky na prezenční výuce bez omezení, žáci na distanční výuki si mohou obědy nahlásit a vyzvedávat na rampě u bočního vchodu do jídelny.

 

Veškeré podrobnosti předají třídní učitelé.

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti