Výchovné poradenství

Výchovné poradkyně Mgr. Ivana Čeplová (pro 2.stupeň a kariérové poradenství), Mgr. Simona Kulišťáková (pro 1.stupeň)

Konzultační hodiny
Mgr. Čeplová: pondělí 12:35 - 13:35

Mgr. Kulišťáková: středa 12:0 - 12:30, čtvrtek 13:30 - 14:00

Možnost jiného termínu na základě domluvy (tel. č. 588 000 653)
mail: ivana.ceplova@zshoraka.cz, simona.kulistakova@zshoraka.cz

Hlavní úkoly:

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele.
 • Kariérové poradenství – pomoc v profesní orientaci žáků, informace o SŠ a přijímacím řízení.
 • Zajišťování vyšetření v PPP a SPC.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
 • Koordinace péče o žáky s podpůrnými opatřeními.
 • Evidence a shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných i výukových problémů.
 • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči.
 • Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.

Základní informace k přijímacímu řízení 2023/2024

 

Změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • navýšení počtu přihlášek na tři
 • prioritizace  škol (stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče, nepůjde již měnit)
 • termín pro podání přihlášek  do 20. února 2024,  nejdříve však od 1. února 2024
 • přihlášky na SŠ v bude možné podat plně elektronickou formou prostřednictví identity občana, dále listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu  (SŠ  samy zaevidují do elektronického systému)
 • ostatní podklady (známky, lékařská potvrzení, doporučení pro žáky s podpůrným opatřením  a další) se budou podávat formou příloh, u lékařských potvrzení bude nutné uvést pro jaký obor je vydáváno
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí (dle informací ředitelů střední škol budou školy ke známkám přihlížet)

do 31.1. 2024 budou zveřejněna kritéria jednotlivých škol, budou specifikovány zmíněné přílohy

 • zůstávají 2 řádné termíny  jednotné přijímací zkoušky, nově budou mít dva pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor
 • výsledky JPZ budou známy do 10. května 2024 v elektronickém systému i na škole
 • odpadá zápisový lístek a  odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení jsou obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

obory vzdělání s talentovou zkouškou

- podávání přihlášek zůstává dle dosavadní platné legislativy

- do 31. 10. 2023 zveřejní tyto střední školy svá kritéria

- přihlášky se podávají na platném formuláři do 30. listopadu 2023  ( naše škola vytiskne na  základě školního formuláře, který již dostali)

 vztahuje se na ně také princip  prioritizace

- uchazeči se dozví výsledek talentové zkoušky, ale nebudou mít rozhodnutí o přijetí                       

- do 20. února 2024 budou moci podat přihlášku do oborů bez talentové zkoušky jako ostatní

  (zvýší se jim tak možnost až na pět škol)

-  uchazeči  seřadí těchto až pět škol podle své priority

- pokud neudělají nic, platí seřazení oborů na původní přihlášce

Termíny přijímacích zkoušek pro 9. ročník1. do 20. února 2024 – podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

1. řádný termín      pátek 12. dubna 2024 

2. řádný termín      pondělí 15. dubna 2024 

pro víceletá gymnázia

1. řádný termín      úterý 16. dubna 2024 

2. řádný termín      středa 17. dubna 2024 

náhradní termíny pro všechny

1.termín                     pondělí  29. dubna 2024

2.termín                     úterý 30. dubna 2024

 

 

Úspěšnost přijetí žáků na SŠ ve školním roce 2022/2023

STŘEDNÍ ŠKOLY  2022/2023

9. A

9. B

9. C

CELKEM

Prostějov

 

 

 

 

ART ECON - Střední škola, s. r. o.

1

1

 

2

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho

1

 

 

1

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

1

 

3

4

Obchodní akademie, Prostějov

5

1

3

9

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická

5

1

2

8

Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.

1

1

2

4

Střední odborná škola Prostějov

2

8

3

13

Střední škola designu a módy, Prostějov

1

 

 

1

Střední škola podnikání a obchodu, spol. s. r. o.

 

 

2

2

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov

4

4

5

13

TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov

 

 

3

3

Střední zdravotnická škola, Prostějov

2

 

 

2

Olomouc

 

 

 

 

Střední odborná škola Olomouc, spol. s. r. o.

2

 

 

2

Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4

 

 

1

1

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc

1

 

 

1

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

 

1

 

1

Ostatní

 

 

 

 

Střední škola řezbářská, Tovačov

 

1

 

1

Obchodní akademie, Přerov

 

1

 

1

Střední pedagogická škola Boskovice

 

 

1

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice

 

2

 

2

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž

 

1

 

1

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OA Jeseník

 

 

1

1

Střední odborná škola André Citroëna Boskovice

1

 

 

1

Střední škola - Odborné přípravy technické Uherský Brod

1

 

 

1

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

1

 

 

1

CELKEM ŽÁKŮ

29

22

26

77
 

 

 

Úspěšnost přijetí na střední školy ve školním roce 2021/22

Úspěšnost přijetí žáků na SŠ ve školním roce 2021/2022 9. A  9. B 9. C CELKEM
Prostějov        
ART ECON - Střední škola, s. r. o.  3 2 2 7
Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho   1   1
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov   2 2 4
Obchodní akademie, Prostějov 3   1 4
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická  3 3 6 12
Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.      2 2
Střední odborná škola Prostějov 1 2 1 4
Střední škola designu a módy, Prostějov   1   1
Střední škola podnikání a obchodu, spol. s. r. o.    1   1
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov 6   2 8
TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov 1 1 1 3
Olomouc        
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3   1 1 2
Střední škola polygrafická, Olomouc   2   2
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4   1   1
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79   1   1
Ostatní         
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín     1 1
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 1   1 2
Střední zdravotnická škola Brno, Merhautova 1     1
Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Brno 1     1
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice 1     1
Střední zdravotnická škola, Kroměříž   1   1
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna   1   1
CELKEM ŽÁKŮ 21 19 20 61

 

 

Úspěšnost přijetí na střední školy ve školním roce 2020/21

STŘEDNÍ ŠKOLY  2020/2021 9. A  9. B 9. C CELKEM
Prostějov        
ART ECON - Střední škola, s. r. o.  1 6   7
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 3 4   7
Obchodní akademie, Prostějov 1 1 3 5
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická  1 1 4 6
Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.    1 1 2
Střední odborná škola Prostějov     3 3
Střední škola designu a módy, Prostějov   1   1
Střední zdravotnická škola, Vápenice , Prostějov   1   1
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov 5 3 3 11
TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov 4 1   5
Olomouc        
Moravská střední škola s. r. o.      1 1
Střední odborná škola Olomouc spol. s. r. o.  1     1
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4 1 1   2
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79 1     1
Ostatní         
Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 1 1   2
Střední škola technická Přerov   1   1
Střední škola řezbářská, Tovačov     1 1
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž     1 1
Hotelová škola s. r. o. , Brno     1 1
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno   1   1
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 1     1
Szes a SOU chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 1     1
Veřejnosprávní akademie a střední škola s. r. o. , Strážnice 1     1
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nymburk     1 1
CELKEM STŘEDNÍ ŠKOLY: 15 18 12 45
CELKEM UČEBNÍ OBORY: 7 5 7 19
Celkem žáků:  22 23 19 64

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti