Zprávy z akcí

Děti ve školní družině mají možnost využívat nejpestřejší dětské hry, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost. Činnosti školní družiny mají oddechový a rekreační charakter, při kterých děti uplatňují vlastní zájmy. Nabízené aktivity jsou velmi pestré, podněcují v dětech vlastní snažení, rozvíjejí u dětí myšlení a řeč, motivují děti k prohlubování a rozvíjení dalších schopností a vědomostí.

Děti v průběhu docházky do školní družiny mohou využít nabídky zájmových činností zaměřených na nejrůznější vzdělávací oblasti, ale také soutěže pořádané ve školní družině, ale i mimo ní, nabídkové programy, návštěvu kina, dětského dopravního hřiště, víkendového pobytu, aj.,

Děti školní družiny se prezentují vystoupeními na veřejnosti, pořádají soutěže pro seniory a podílejí se na jejich vyhodnocení.

K pravidelným aktivitám patří také pobyt venku, při kterém klademe důraz na rozvíjení pohybových schopností, které mají význam výchovný, vzdělávací i zdravotní.

Zprávičky z akcí školní družiny si můžete prohlédnout v přiložených souborech

Soubory ke stažení

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti