Třídy

PLAVECKÁ TŘÍDA

 • posílené hodiny tělené výchovy (3 hodiny týdně)
 • plavání ve školním bazénu už od 1.třídy (2 hodiny týdně)
 • prokazatelně pozitivní vliv na silnou imunitu
 • matematika obohacená o prvky Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách

KLASICKÁ+SPORTOVCI S ÚPRAVOU VZDĚLÁVÁNÍ

 • provázaná spolupráce škola-trenér
 • zjednodušená logistika tréninků, vzdělávání dle Školského zákona, §17
 • posílené hodiny tělené výchovy (3 hodiny týdně)
 • relaxačně-kondiční plavání ve školním bazénu už od 1.třídy (1 hodina týdně)
 • prokazatelně pozitivní vliv na silnou imunitu
 • matematika obohacená o prvky Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách

TŘÍDA S PODPOŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY, MATEMATIKY A LOGIKY

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky, osobnostního
rozvoje a programování

 • Svět vzdělání je správnou volbou pro rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco víc než standardní vzdělání. Tyto třídy jsou součástí běžných škol a nabízí rozšířenou výuku angličtiny už od první třídy, hodiny programování a zaměřují se také na rozvoj osobnosti a budování dobrých vztahů ve třídě. Dále jsou zařazeny do výuky hodiny logiky, které podporují nezávislé myšlení, ke kterému přispívá také Hejného metoda využívaná ve výuce matematiky.
 • JAK TO FUNGUJE?
  Třídy Světa vzdělání nabízí rozšířenou výuku, zároveň jsou ale součástí běžných škol a fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Přínos spočívá v tom, že běžný rozvrh této třídy zahrnuje jednu nadstandardní vyučovací hodinu každý den. Metodika výuky těchto tříd kombinuje tradiční a inovativní přístupy vzdělávání, které jsou ověřeny několika lety praxe na více než 17 školách v republice.
 • Více informací, termíny informačních schůzek a přihlášku najdete na webu
  https://svetvzdelani.cz/

 

KLASICKÁ TŘÍDA

 • matematika obohacená o prvka Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách
 • možnost využití školního bazénu v hodinách tělocviku

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti