Třídy

PLAVECKÁ TŘÍDA

 • posílené hodiny tělené výchovy (3 hodiny týdně)
 • plavání ve školním bazénu už od 1.třídy (2 hodiny týdně)
 • prokazatelně pozitivní vliv na silnou imunitu
 • matematika obohacená o prvky Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách

KLASICKÁ+SPORTOVNÍ TŘÍDA S ÚPRAVOU VZDĚLÁVÁNÍ

 • provázaná spolupráce škola-trenér
 • zjednodušená logistika tréninků, vzdělávání dle Školského zákona, §17
 • posílené hodiny tělené výchovy (3 hodiny týdně)
 • relaxačně-kondiční plavání ve školním bazénu už od 1.třídy (1 hodina týdně)
 • prokazatelně pozitivní vliv na silnou imunitu
 • matematika obohacená o prvky Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách

TŘÍDA S PODPOŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY, MATEMATIKY A LOGIKY

 • jedna  hodina formou kroužku navíc každý den
 • angličtina i s rodilým mluvčím
 • matematika formou Hejného metody
 • logika - samostatné uvažování a rozhodování
 • osobnostní rozvoj
 • max.22 dětí ve třídě
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách

KLASICKÁ TŘÍDA

 • matematika obohacená o prvka Hejného metody
 • angličtina formou kroužku už od 1.třídy
 • vyučování ve venkovních přírodních učebnách
 • možnost využití školního bazénu v hodinách tělocviku

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti