Pracovní sešity

Vážení rodiče,

ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. je v §27 odst. 3 psáno, že žáci základních škol mají právo na bezplatné poskytnutí učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou. Podle MŠMT do této kategorie patří i pracovní sešity, které by pak měly být žákům bezplatně půjčovány a žáci by je na konci školního roku vrátili nepoškozené (tedy i nepopsané), aby je škola mohla půjčovat dalším žákům.

Podle výkladu MŠMT může ředitel požádat rodiče o zaplacení pracovního sešitu s doložkou. Po zaplacení jsou tyto učební materiály jejich vlastnictvím a na konci roku je škole nevrací.

Zákonní zástupci každého žáka mají právo požadavek k zaplacení pracovních sešitů odmítnout. V takovém případě nesmí být žák znevýhodněn, škola musí i jemu půjčit pracovní sešit a vyžadovat po něm, aby jej nepopsaný na konci roku mohl vrátit.

  1. Pokud za pracovní sešity zaplatíte, bereme to jako souhlas a nadále jsou ve vašem vlastnictví.
  2. Pokud s nákupem nesouhlasíte, částku za pracovní sešity hradit nemusíte, žádáme vás ovšem o informování třídního učitele, že nákup pracovních sešitů odmítáte.
  3. Třídní učitel zajistí zapůjčení pracovních sešitů žákovi.
  4. Na konci školního roku žák pracovní sešity třídnímu učiteli nepopsané odevzdá.
  5. Pokud bude sešit popsaný nebo poničený, bude za něj požadována náhrada v plné výši.

Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti  při evidenci, půjčování, výběru, kontrole a účtování případných náhrad děkujeme všem rodičům, kteří k problematice pracovních sešitů budou přistupovat jako doposud.

vedení školy

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2022/2023

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti