Projekty

Projekt ŠABLONY III.  1.1.2021 - 31.12.2022

POVINNÉ SDĚLENÍ

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Název projektu: „Příroda učí s námi“

POVINNÉ SDĚLENÍ:

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové způsobilé výdaje: 693 043,- Kč
Finanční podpora ze SFŽP ČR: 499 800,- Kč
Finanční podpora od zřizovatele – Statutárního města Prostějov: 193 243,- Kč

www.prostejov.eu
www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Zdravá škola  

Naše škola se ve školním roce 2009/2010 zapojila do projektu ,,Škola podporující zdraví“. Dne 6.10.2010 jsme získali titul Zdravá škola. Tento projekt je pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze. Cílem našeho projektu je  rozvíjet životní kompetence žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority. Projekt se netýká jen výuky, ale zahrnuje všechny činnosti školy, od mimoškolních akcí přes spolupráci s rodiči a veřejností, zdravé učení, příznivé klima školy až po vybavenost celé školy.

Zdravé město Prostějov

V rámci projektu Zdravé město Prostějov žáci 8. a 9. tříd vysadili v pátek 2. 5. 2008 podél sportovního hřiště105 tújí . Na jejich výsadbu poskytlo město částku patnáct tisíc korun. Nově vysazený živý plot by měl snížit prašnost a hlučnost z Okružní ulice a zkrášlit okolí školy. O vysazené túje se dále starají žáci v pracovních činnostech.

Soubory ke stažení

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti