Školní družina

Školní družina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování. Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky. Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce. ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 8:00 hodin. Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin. Celková kapacita školní družiny je 240 žáků. Školní družina využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěžích apod.

Provoz ŠD o hlavních prázdninách

Podzimní prázdniny

27. 10. + 29. 10. 2021

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

1. 7. - 8. 7. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Hlavní prázdniny

11. 7. - 15. 7. 2022

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Hlavní prázdniny

18. 7. - 22. 7. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

25. 7. - 29. 7. 2022

ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1

Hlavní prázdniny

1. 8. - 5. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Hlavní prázdniny

8. 8. - 12. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Hlavní prázdniny

15. 8. – 19. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Hlavní prázdniny

22. 8. – 26. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

 

Informace zajištění provozu školní družiny v době hlavních prázdnin 

Provoz školní družiny ve dnech 1. 8. – 5. 8. 2022 od 7:00 do 16:00 hod.

Nástup dětí nejpozději do 9:00 hod.

Konečným termínem pro odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku je středa 15. 6. 2022.

Poplatek za prázdninový provoz činí 100,- Kč za týden. Přihlášku i platbu odevzdejte vedoucí vychovatelce, v době od 12:30 - 14:30 hod. Na přihlášce musí být vyplněno jméno, adresa, kontakt na zákonného zástupce, základní škola žáka, čas odchodu a jméno osoby, která si dítě vyzvedne, nebo zda žák opouští družinu samostatně. Jestliže bude dítě odcházet ze školní družiny samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost.

Stravování není zajištěno. Děti budou míst pití a jídlo na celý den. Pro pobyt ve školní družině si děti přinesou přezůvky, sportovní oblečení. 

V případě dotazů a nejasností volejte 775734442 nebo pište na email: sdhor@seznam.cz

- provoz o prázninách

Soubory ke stažení

ÚPLATA V ŠD

FORMULÁŘE

AKCE A SOUTĚŽE V ŠD

Soutěže ve školním roce 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

6. 10.      Kloboukový den – všechny děti si přinesou do školní družiny klobouk. Bude se počítat počet klobouků v jednotlivých odděleních

13. 10.    Den plyšových hraček – všechny děti přinesou svoji oblíbenou plyšovou hračku. Bude proveden součet hraček jednotlivých oddělení.

20. 10.  Medvědí den –děti  přinesou hračky – medvídků – bude vyhodnoceno, které oddělení zvládne úkol nejlépe, výsledky hlásí každé oddělení vedoucí vychovatelce

27. 10.  Kostkohrátky – všechny děti pod dohledem vychovatele hodí kostkou. Součty čísel provede vychovatel daného oddělení, vedoucí vychovatelka provede tabulku s porovnáním výsledků.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti