Školní družina

Školní družina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování. Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky. Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce. ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 8:00 hodin. Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin. Celková kapacita školní družiny je 240 žáků. Školní družina využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěžích apod.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA Telefonní čísla

Školní rok 2023/2024

Vedoucí ŠD: Naděžda Kalábová Telefon: 731 461 704

ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA TŘÍDA MOBIL PEVNÁ LINKA KLAPKA

1. oddělení

Naděžda Kalábová

1.C, 3.A, 4.A

731 461 704

588 000 647

27

2. oddělení

Mgr. Pavla Kopecká

2.A, 3.A

775 734 442

588 000 647

27

3. oddělení

Bc. Alena Brtník Zacharová

1.B, 3.A

731 846 254

588 000 650

30

4. oddělení

Miloslava Nedbalová

2.E, 2.C

731 461 782

588 000 638

18

5. oddělení

Michal Kohoutek

1.A, 4.B, DD

731 461 904

588 000 633

13

6. oddělení

Bc. Leona Bendová

3.C, 3.B

731 460 941

588 000 634

14

7. oddělení

Karla Vorálková

2.B, 3.B

733 622 613

588 000 649

29

8. oddělení

děti dočasně rozděleny

2.D, 4.C, 3.B

604 296 409

 

 

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní rok 2023/24

Soubory ke stažení

ÚPLATA V ŠD

FORMULÁŘE

AKCE A SOUTĚŽE V ŠD

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti