Prevence

Školní metodik prevence :  Mgr. Daniela Sekaninová
telefon :  588 000 653
e-mail : daniela.sekaninova@zshoraka.cz
konzultační hodiny:  pondělí 12:00 - 12:30, úterý 12:30 - 13:00, po telefonické domluvě, v krizových případech kdykoliv 

Školní metodik prevence

  • odpovídá za plán preventivních aktivit školy a  preventivních programů pro třídní kolektivy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh
  • podílí se na zajišťování programů pro třídní kolektivy 
  • řeší problematiku podezření nebo výskytu negativního chování žáka ve smyslu sociálně – patologických rizik a  při jejich řešení spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem
  • spolupracuje s odbornými pracovišti / OSPOD, MP, SVP, PMS… 
  • v případě potřeby iniciuje schůzku rodičů a TU s dalšími pracovníky ŠPP a vedením školy, ev. odbornými pracovišti 
  • na závěr každého školního roku připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence  informující o realizovaných akcích

Soubory ke stažení

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti