Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve vyučování. Tímto dnem přechází 1. i 2. stupeň na distanční výuku.

Žáci jsou povinni se této výuky zúčastnit. On-line výuka bude probíhat dle přiložených rozvrhů (záložka informace – dokumenty) a účast na on-line hodinách bude evidována. Odevzdávané úkoly budou hodnoceny dle platného klasifikačního řádu.

V případě, kdy žák nemá žádnou možnost připojení, je zákonný zástupce povinen kontaktovat třídního učitele a domluvit způsob předávání úkolů.

Obědy jsou po dobu distanční výuky všem žákům odhlášeny. V případě zájmu, je třeba obědy nahlásit běžným způsobem a odebírat v době od 11:30 do 14:00 na rampě školní jídelny do vlastního jídlonosiče.

Na dny 26. – 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny. Prezenční výuka by měla pokračovat od 2. 11. 2020.

O všech případných změnách vás budeme informovat.

 

 

V Prostějově 13. 10. 2020                                                           Mgr. Bc. Petra Rubáčová

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti