Dovolba člena školské rady

Dovolba člena školské rady

Vážení rodiče,

k 31. 8. 2022 skončil ve funkci předseda školské rady Mgr. Petr Ošťádal, proto je nutná dovolba 1 člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Prosím tedy všechny rodiče, kteří mají zájem a chuť pracovat ve školské radě, aby se do 15. 7. 2022 přihlásili, a to buď na mail zshor@seznam.cz, nebo osobně na sekretariátě školy.

V písemné přihlášce bude uvedeno jméno kandidáta, bydliště a jméno a třída dítěte, které dochází do naší školy. K volbě dojde v září 2022 korespondenční formou přes Formuláře Google, kde budou uvedena jména všech přihlášených. Tento formulář vám bude zaslán na váš osobní e-mail. Zároveň jsou všechny informace o činnosti školské rady k dispozici na webových stránkách školy (viz Školská rada).

V Prostějově, dne 10. 6. 2022

- Dovolba (dokument)

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti