Informace k lyžařským kurzům ve školním roce 2021/22

LVK – Filipovice ( 8.třídy )

Odjezd: neděle 13.2. 2022, v 9:00 sraz před školou ( test antigenní ) v 10:00 odjezd

Příjezd: před školu - pátek 18.2. 2022, mezi 15 – 16. hod.

Před odjezdem odevzdat:

1. okopírovanou kartu pojištěnce

2. prohlášení o seřízení lyží ( domluvena je cena 100Kč ve ski servisu na staré poliklinice, je třeba sdělit Zš Dr. Horáka-Faltýnek, co nejdříve)

3.  bezinfekčnost ( viz dole ) +  potvrzení o nepřítomnosti covidu – PCR – testem

( toto opatření je vzhledem k velmi špatné covidové situaci a zkušenosti ostatních základních škol ( i očkovaní a ti co prodělali odjížděli pozitivní )

Příjít  k odjezdu na LVK může žák, který:

absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu PCR test na covid s negativním výsledkem !!!

Vše musí být písemně doloženo !!!

Při nesplnění těchto požadavků nebude žák vpuštěn do autobusu na LVK !!!

Je třeba mít  roušku ( respirátor ) na každý den!!! ( 6 )

                                                                                                                                              odstřihnout

                                        odevzdat  před odjezdem

 Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Žák ………………………………………………….…………...               třída…….……

nepříšel do kontaktu s žádnou infekční osobou ( včetně covidu 19 ) a nemá příznaky infekce.

   V Prostějově dne: 13.2. 2022                                                                                                        

                                                                                                                                    ………………………………………………………….

                                                                                                                                                               podpis zákonného zástupce žáka

Čestné prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání

Jméno a příjmení účastníka kurzu: …………………………………………

Adresa:........................................................................................................

Značka a typ lyží: ......................................................................................

Značka a typ vázání: ..............................................................................

Prohlašuji, že výše uvedené lyžařské vybavení bylo odborně seřízeno

podle tělesných parametrů a lyžařských dovedností dítěte.

V Prostějově dne:

                                                                                                                                             ..........................................................................

                                                                                                                                                       podpis zákonného zástupce žáka         

LVK – Ramzová ( 7.třídy )

Odjezd: neděle 20.2. 2022,  9:00 sraz před školou ( test antigenní ), v 10:00 odjezd

Příjezd: před školu – pátek 25 .2. 2022, mezi 15 – 16. hod.

Navýšení ceny skipassů pro 1.- 3.družstvo o 700Kč ( celý areál Ramzové ) vybereme

v hotovosti, 4.družstvo cena zůstává ( jiná sjezdovka a provozovatel )

Před odjezdem odevzdat:

1. okopírovanou kartu pojištěnce

2. prohlášení o seřízení lyží ( domluvena je cena 100Kč ve ski servisu na staré poliklinice, je třeba sdělit Zš Dr. Horáka - Faltýnek, co nejdříve)

3.  bezinfekčnost ( viz dole )+  potvrzení o nepřítomnosti covidu – PCR – testem

( toto opatření je vzhledem k velmi špatné covidové situaci a zkušenosti ostatních základních škol ( i očkovaní a ti co prodělali odjížděli pozitivní )

Příjít  k odjezdu na LVK může žák, který:

absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu PCR test na covid s negativním výsledkem !!! 

Vše musí být písemně doloženo !!!

Při nesplnění těchto požadavků nebude žák vpuštěn do autobusu na LVK !!!

Vemte si  roušku ( respirátor ) na každý den !!!  ( 6 )

                                                                                                                                              odstřihnout

                                        odevzdat  před odjezdem

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Žák ………………………………………………….…………...               třída…….……

nepříšel do kontaktu s žádnou infekční osobou ( včetně covidu 19 ) a nemá příznaky infekce

   V Prostějově dne: 20.2. 2022                                                                                                         

                                                                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                                                                             podpis zákonného zástupce žáka     

 

 Čestné prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání                                                                                             

 Jméno a příjmení účastníka kurzu: …………………………………………

Adresa:........................................................................................................

Značka a typ lyží: ......................................................................................

Značka a typ vázání: ..............................................................................

Prohlašuji, že výše uvedené lyžařské vybavení bylo odborně seřízeno

podle tělesných parametrů a lyžařských dovedností dítěte.

V Prostějově dne: ….……………..                                                                        ..........................................................................

                                                                                                                                                               podpis zákonného zástupce žáka 

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti