Informace k mimořádnému opatření od 5.10.2020

Informace žákům a zákonným zástupcům k mimořádnému opatření účinnému od 5.10.2020

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje nařídila 1.10.2020 opatření, ze kterého pro naši školu od pondělí 5.10.2020 vyplývá:

U žáků 1.stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy pokračuje dále, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění – zůstává zachován včetně plavání. Pokračují i kroužky vedené v rámci kolektivu třídy.

 

U žáků 2.stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchova pokračuje dále, ovšem bez zpěvu). Zakazují se sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovních činností). Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka vedená v rámci kolektivu třídy zůstává zachována.

 

Činnost školní družiny zůstává beze změn.

 

Žádáme, aby žáci používali ochranné pomůcky určené k zabránění šíření infekčních respiračních onemocnění a ne nákrčníky, šály nebo šátky. Žádáme zákonné zástupce, aby zajistili pravidelnou desinfekci těchto ochranných pomůcek.

 

V Prostějově 2.10.2020                                           Mgr.Bc.Perta Rubáčová, ředitelka školy

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti