Informace k nošení roušek

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci je od 10.9.2020 nařízena vládou ČR povinnost nošení roušek ve všech společných vnitřních prostorách. Ve škole se tím myslí všechny prostory kromě tříd a jídelny během jídla. Žádáme zákonné zástupce o vybavení žáků nejméně 2 čistými rouškami denně a igelitovým pytlíkem. Škola nemá možnost žáky rouškami zásobit. Sledujte, prosím, aktuální situaci a informace od svých třídních učitelů.
9.9.2020
Mgr.Bc.Petra Rubáčová
 
 
 
 
 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti