Informace o prázdninové ŠD na ZŠ Melantrichova

Informace o zajištění provozu  ŠD při ZŠ a MŠ Melantrichova ul. 60, Prostějov     v době hlavních prázdnin            

Provoz školní družiny 21. – 25. 8. 2022

Provozní doba : 7:00- 16:00 hod.

Vyplněnou přihlášku, spolu s poplatkem 100 Kč,  odevzdejte prosím v sekretariátu školy do pátku 16. 6. 2023, v době od 7:00 do 15:30 hod.,tel.582319071 nebo 730526215.

 Na přihlášce uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho základní školu, adresu, kontakt na zákonného zástupce, čas odchodu, jméno osoby, která bude dítě vyzvedávat., či zda odchází samo. V případě, že bude dítě odcházet samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost.                                                              

Nástup dítěte do ŠD nejpozději do 9:00 hodin.                                                              

Školní jídelna nevaří.                                                                                                                  

Děti by měly mít sportovní oblečení, přezůvky, jídlo a pití na celý den, pláštěnku,  případně  kapesné.

Telefonický kontakt : 730526217

Email : jitka.fialova@zsmelan.cz

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti