Informace o prázdninové ŠD na ZŠ Palackého

Prázdninový provoz ŠD při ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov
v době hlavních prázdnin 24. 7. – 28. 7. 2023


 

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách bude zajištěn na budově školy ZŠ Čechovická 53, Prostějov.

Provozní doba: 7:00 do 16:00 hod.

Nástup dětí nejpozději do 9:00 hod.

Konečným termínem pro odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku za prázdninový provoz je středa 15. 6. 2022.

Poplatek za prázdninový provoz činí 100,- Kč za týden.

Přihlášku i platbu v hotovosti odevzdejte v budově ZŠ Čechovice 53, Prostějov v době od 12:30 - 16:00 hod.

Na přihlášce musí být vyplněno jméno, adresa, kontakt na zákonného zástupce, základní škola žáka, čas odchodu a jméno osoby, která si dítě vyzvedne, nebo zda žák opouští družinu samostatně. Jestliže bude dítě odcházet ze školní družiny samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost.

V případě, že nepřijde do 9:00 hod. žádný žák, školní družina ten den ukončí svoji činnost.

Stravování není zajištěno. Děti budou mít pití a jídlo na celý den. Pro pobyt ve školní družině si děti přinesou přezůvky, sportovní oblečení. 

V případě dotazů a nejasností volejte 777 235 136, nebo pište na email: indrakova@zspal.cz.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti