Informace o ŠD na Reálném gymnáziu a ZŠ O.W.

Informace zajištění provozu školní družiny v době hlavních prázdnin na
Reálném gymnáziu a základní škole Otto Wichterleho, Studentská ul. 4/2,
Prostějov
Termín provozu školní družiny ve dnech 10. 7. – 14. 7. 2023
Provozní doba: od 7:00 do 16:00 hod. (dle vnitřního řádu ŠD)
Nástup dětí nejpozději do 9:00 hod. Pak se škola uzavře.
Konečným termínem pro odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku je pátek 16. 6. 2023.
Platbu proveďte na sekretariátu školy a odevzdejte zde i vyplněnou přihlášku ze své školy.
Platba činí 150,- Kč za týden.
Na přihlášce musí být vyznačeno jméno, adresa, kontakt na zákonného zástupce, základní škola žáka,
čas odchodu a jméno osoby, která si dítě vyzvedne, nebo zda žák opouští družinu samostatně. Jestliže
bude dítě odcházet z oddělení školní družiny samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou
zodpovědnost.
V případě, že ve dnech 10. 7. – 14. 7. 2023 nepřijde do 9:00 hod. žádný žák, školní družina ten den
ukončí svoji činnost.
Školní jídelna nebude v tyto dny v provozu.
Děti by měly mít sportovní oblečení, přezůvky, větší svačinu a pití na celou dobu pobytu.
S pozdravem
Silvie Hrazdilová
Kontakt na ŠD: 582 301 436
Mail: hrazdilova@rg.prostejov.cz

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti