Informace pro rodiče ke šk.roku 2020 - 2021

Vážení rodiče,

školní rok 2020 - 2021 zahajujeme ve standardním režimu dne 1.9.2020 v 8 hod.

Žáci budou vcházet do školy hlavním vchodem, je nutné aby při vstupu do školy použili stojan s desinfekcí a v prostoru šaten se zdržovali co nejkratší dobu.

V prvním týdnu bude zkrácené vyučování, o kterém budou žáci informováni první školní den svým třídním učitelem / učitelkou.

Zároveň budou poučeni o chodu školy a nutnosti dodržování zvýšené hygieny.

Pokud by se hygienická opatření změnila, budou zákonní zástupci neprodleně školou informováni.

 

 

V Prostějově 27.8.2020      vedení ZŠ Horáka

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti