Návrat 1.+2.ročníků - 18.11.2020

Prezenční vyučování začne ve středu 18.11.2020 za následujících podmínek:

- žáci i učitelé jsou povinni nosit roušku během celého vyučování

- nebude docházet ke slučování dětí ve školní družině

- pokud žáci nenavštěvují ranní družinu, čekají po třídách společně a společně vchází do školy s třídní učitelkou/učitelem - 1.ročníky: 7:40, 2.ročníky 7:50

- obědy budou vydávány podle požadovaných hygienických nařízení

- obědy jsou dětem automaticky nahlášeny, odhlášky si rodiče pohlídají sami

- účast ve školní družině je potřeba nahlásit podle pokynů tř.učitelky/učitele

- časy jsou pevně stanoveny, z provozních důvodů není možné vodit ani vyzvedávat děti mimo stanovenou dobu

 

ranní družina: pevné příchody v 6:30, 7:00, 7:30                
odpolední družina: pevné odchody v 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti