Návrat všech žáků 2.stupně k prezenční výuce

Od pondělí 24.5.2021 nastupují všichni žáci k prezenční výuce. Podmínkou účasti na vyučování je testování žáků antigenními testy 1x týdně v pondělí před zahájením vyučování a nošení roušek nebo respirátorů během výuky. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí, žák zůstává doma, je omluven a učivo je mu zaslánoNastoupí-li žák do školy mimo den testování, je ihned dotestován.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti