Návrat žáků 2.stupně od 10.5.

Návrat žáků 2.stupně v rotačním režimu od 10.5. :

Liché týdny - prezenční výuka: 6.A,B,C  a  8.A,B,C

Sudé týdny - prezenční výuka: 7.A,B,C  a  9.A,B,C

 

Podmínkou návratu je testování na Covid 19 v pondělky a čtvrtky prezenční výuky. Pokud zákonný zástupce s testováním nesouhlasí, zůstává žák doma, je omluven a učivo je mu zasláno.

Nastoupí-li žák do školy mimo den testování, je ihned dotestován.

 

Školní jídelna - pro žáky na prezenční výuce bez omezení, žáci na distanční výuce si mohou obědy nahlásit a vyzvedávat na rampě u bočního vchodu do jídelny. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, mají obědy automaticky nahlášeny.

 

Veškeré podrobnosti předají třídní učitelé.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti