Nová členka školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k 31. 8. 2022 zaniká mandát dosavadního předsedy školské rady Mgr. Petra Ošťádala. Na webových stránkách a ve vývěsce školy jsem vás dne 10. 6. 2022 vyzvala k tomu, abyste se ti z vás, kteří byste měli zájem pracovat ve školské radě naší školy, přihlásili k dovolbě nového člena rady do 15. 7. 2022. Jako jediná se přihlásila Mgr. Veronika Stražická, proto je dovolba bezpředmětná. 

Mgr. Veronika Stražická bude od 1. 9. 2022 novou členkou školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a nahradí tak Mgr. Petra Ošťádala. Ostatní členové školské rady zůstávají beze změny. Na prvním zasedání školské rady koncem září 2022 se pak ze všech členů bude volit nový předseda školské rady, o čemž budete opět informováni.

Věřím, že spolupráce školy a školské rady bude stejně přínosná, jako doposud.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti