Odhlašování obědů

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů se přijímají 1 den předem do 11:00 hodin buď telefonicky na tel. 588 000 639, nebo na

www.strava.cz 2 dny dopředu. Odhlašování obědů si rodiče řeší sami, škola ani učitelé odhlášky nevyřizují. Při přestupu dítěte na jinou školu jsou rodiče povinni dítě odhlásit ze školní jídelny. Nárok na stravu ve školní jídelně mají žáci pouze v dny, kdy jsou přítomni ve vyučování, nelze odnášet stravu v jídlonosiči, dítě se musí odstravovat ve školní jídelně. Stravu do jídlonosiče je možné vydat jen první den nemoci, následující dny si rodiče mohou odebrat stravu za plnou částku 84,00Kč za oběd.

Školní jídelna kontakt tel.588 000 639, mobil 731 115 456,e-mail:jidelna.zshor@centrum.cz

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti