Poděkování

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy, žáci, kolegové,

za celé vedení školy bych vám chtěla poděkovat za spolupráci, podporu, konstruktivní kritiku, vstřícnost a pochopení při řešení někdy i méně příjemných situací. Naše poděkování směřuje i ke zřizovateli školy - Statutárnímu městu Prostějov a odboru školství v čele s Mgr. Petrem Ivánkem. Díky jejich podpoře může škola provádět v letních měsících stavební úpravy nemalého rozsahu. 

Přeji všem krásné léto, odpočinkovou dovolenou a načerpání nových sil do školního roku 2024/2025. 

Petra Rubáčová

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti