Prázdninová ŠD na ZŠ Jana Železného

ZŠ A MŠ JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3578/79
796 01 PROSTĚJOV
Informace o zajištění provozu školní družiny v době hlavních prázdnin 2024
Termín provozu: 22. 7. - 26. 7. 2024
Provozní doba: od 7.00 do 16.00 hod.
Nástup žáků nejpozději do 9.00 hod. Pokud nikdo nepřijde do 9.00 hod., školní družina se ten den uzavře.
Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky u vstupu do ZŠ Jana Železného nejpozději do 18.6. 2024. Přihlášku si vyzvedněte ve své školní družině a označte „ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ“.

Poplatek 150 Kč za týden uhradíte v den nástupu v hotovosti paní vychovatelce.
Na přihlášce musí být řádně vyplněné veškeré údaje. Pokud bude dítě odcházet domů samo, přebírá zákonný zástupce plnou zodpovědnost.
Strava není zajištěna. Nelze ohřívat jídlo v mikrovlnné troubě.
Děti by měly mít sportovní oděv a obuv, přezůvky, svačinu a pití na celý den, pláštěnku popřípadě drobné kapesné.
S pozdravem
Michaela Rullová
Kontakt 730527706
michaela.rullova@ zsjz.eu

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti