Přerušení činnosti některých kroužků ŠD

Od 1. 11.bude z provozních a organizačních důvodů přerušena činnost některých zájmových kroužků školní družiny a to do konce kalendářního roku nebo do odvolání. Jedná se o tyto zájmové kroužky:

Pondělí - Výtvarný a přírodovědný kroužek

Úterý - Míčové hry

Pátek - Hry ve vodě

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti