Přihlášky na střední školy

 

 Vážení rodiče,

 Prosíme o vyplnění našeho školního formuláře, který jste obdrželi e-mailem od třídního učitele a podle kterého budeme tisknout přihlášky.

 Připomínáme, že žák může podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo dva různé obory na téže škole. Přihlášky může podávat i žák, který již podával         přihlášky na školy s talentovou zkouškou. Názvy oborů a jejich kódy najdete v Atlasech školství, které žáci v listopadu dostali.

Je dobré si na webových stránkách jednotlivých škol ověřit kritéria, která si školy stanovily. Školy musí tato kritéria zveřejnit nejpozději do 31.1.2021.

Vyplněné formuláře pošlete na mail třídní učitelky nebo výchovné poradkyně ceplovai. zshor@centrum.cz

Jak budou přihlášky nachystané, sdělíme žákům, kdy si pro ně můžou do školy  přijít. Vyplněné a podepsané přihlášky je nutné na střední  školy dodat do 1.3.2021. Některé školy vyžadují lékařské potvrzení. Tuto informaci najdete opět v Atlasech školství.

 Protože od 15.2. jsou jarní prázdniny, je nutné podklady pro vyplnění přihlášky dodat nejpozději do 10.2.2021.

 

Ivana Čeplová, výchovná poradkyně

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti