Přírodovědná soutěž

V pondělí 3. června na žáky 6. – 8. tříd čekal den plný přírodovědných soutěží a dovedností. Ve skupinkách se pohybovali po stanovištích, kde řešili zajímavé úkoly z fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.

Poznávali luční květiny, lidské kosti, nejrůznější druhy minerálů a hornin. Zkoušeli rozlišit odlišné materiály, měřili objem kapalin nebo si vyzkoušeli své znalosti z chemie. U mapy měly za úkol přiřadit zvířata do oblastí světa, kde žijí nebo uhodnout nejznámější stavby světa. Děti tímto prokázaly nejen své znalosti z přírodovědných oborů, ale také schopnost spolupracovat ve skupině a společně se dobrat ke společnému cíli. Na tři nejlepší skupiny v každém ročníku čekaly zasloužené odměny.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti