Projektový den – Sametová revoluce – 30 let svobody

Ve dnech 15. 11. – 19. 11. si žáci 9. ročníků připravili projektový den s názvem Sametová revoluce – 30 let svobody. Žáci utvořili libovolné skupinky a potom na dané téma vypracovali v PowerPointu prezentaci. Tyto prezentace obsahovaly základní informace a dobové fotografie, které vybrali ze svých rodinných zdrojů. Jejich velkým úkolem bylo udělat i rozhovor s pamětníkem z dob socialismu. Žáci často oslovili své prarodiče či rodiče, kteří ochotně na jejich otázky odpovídali. Aby však navodili správnou dobovou atmosféru, přinesli si i vhodné oblečení, které se v té době nosilo. Takto připravený program potom odprezentovali všem 6. ročníkům.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem zúčastněným žákům i rodinným příslušníkům, kteří celý projekt podpořili. 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti