Provoz ŠD v době hlavních prázdnin

Informace zajištění provozu školní družiny v době hlavních prázdnin 2023

 

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách ve dnech 7. 8. – 11. 8. 2023, od 7:00 do 16:00 hod.

Nástup dětí nejpozději do 9:00 hod.

Konečným termínem pro odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku je středa 15. 6. 2022. Do pravého rohu na přihlášku napište: PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Poplatek za prázdninový provoz činí 100,- Kč za týden. Přihlášku i platbu v hotovosti odevzdejte vedoucí vychovatelce, v době od 12:30 - 14:30 hod. Na přihlášce musí být vyplněno jméno, adresa, kontakt na zákonného zástupce, základní škola žáka, čas odchodu a jméno osoby, která si dítě vyzvedne, nebo zda žák opouští družinu samostatně. Jestliže bude dítě odcházet ze školní družiny samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost.

Stravování není zajištěno. Děti budou míst pití a jídlo na celý den. Pro pobyt ve školní družině si děti přinesou přezůvky, sportovní oblečení. 

 

V případě dotazů a nejasností volejte 731 461 704 nebo pište na email: sdhor@seznam.cz

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti