Provoz ŠD v době Vánočních prázdnin

Provoz školní družiny na ZŠ Kollárova o Vánočních prázdninách.

V případě zájmu o prázdninový provoz v době Vánočních prázdnin od 23.12.2022 – 2.1.2023 si vyzvednete přihlášku u své paní vychovatelky a řádně vyplněnou odevzdáte do 2.12.2022 ve ŠD
Kollárova
.

Bude v ní uvedeno jméno, příjmení dítěte, jeho základní škola , kontakty na osoby, které dítě budou vyzvedávat a čas odchodu. Dítě se dostaví nejpozději do 8.30 hod. Pokud nepřijde dítě
ve stanoveném čase ŠD se uzavírá.

Jídelna nevaří. S sebou si dítě přinese svačinu, pití, přezůvky a teplé oblečení.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti