Recitační soutěž na 2.stupni

Ve středu 7. 3. 2018 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili školního kola recitační soutěže. Soutěžící byli rozdělení do 2 kategorií. Do první kategorie byli zařazeni žáci 6. a 7. tříd, do druhé kategorie žáci 8. a 9. tříd. Všem účastníkům byly rozdány sladkosti jako ocenění jejich snahy a pro vítěze byly připraveny malé věcné ceny.

Výsledky recitační soutěže školního kola:

I. kategorie - 6. a 7. třída

1. 1. místo – Dana Svozilová

2. 2. místo – Barbora Králová

3. 3. místo – Zuzana Zapletalová

II. kategorie - 8. a 9. třída

1. místo – Nikol Šindlerová

2. místo – Tereza Kaštylová

3. místo – Sára Bráchová

Všichni úspěšní recitátoři jsou nominování do okresního kola v Prostějově, které se koná 27. března 2018 v klubu DUHA.

Všem recitátorům děkujeme za hezky strávenou hodinu poezie a za jejich vzornou přípravu na soutěž. Vítězkám přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy v okresním kole. 

 Finálové kolo soutěže „Chemík“

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově finálové kolo chemické soutěže „Chemík“, do které postoupilo 8 nejlepších řešitelů ze tří internetových kol. Mezi nimi byl i Štěpán Povýšil z naší 9.A. Soutěžící poznávali chemické sklo a pomůcky, museli prokázat znalosti týkající se periodické soustavy prvků, tvorby vzorců a názvů chemických sloučenin a základních chemických výpočtů. V praktické části prováděli titraci a určovali koncentraci neznámého roztoku. Štěpán se umístil na krásném 3. místě a odnesl si nejen spoustu zážitků, ale i krásnou cenu.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti