Rekonstrukce pavilonu školní družiny

Vážení rodiče,

od března bude probíhat rekonstrukce pavilonu školní družiny. Doba provozu družiny tím nebude nijak omezená. Omezení se ale dotkne vyzvedávání dětí: vzhledem k tomu, že budou zůstávat ve svých třídách i odpoledne, žádáme tímto o dodržování časů odchodů tak, jak jsou stanoveny přiloženým vnitřním řádem. Do tříd není zaveden telefon, nebude možné si od dveří zavolat kdykoliv mimo stanovené odchody, to ostatně není možné ani při běžném provozu. V případě mimořádného odchodu musí být vychovatel či vychovatelka informováni předem a pouze na základě osobně předané písemné omluvenky. Jsme za rekonstrukci velice rádi, a věříme, že všechno bude probíhat bez obtíží i díky vaší trpělivosti a shovívavosti.

vedení ZŠ Horáka

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti