Sdělení k distanční výuce od 12.10.2020

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády č.1 s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 platí:

U 1.stupně ZŠ se stávající režim nemění, v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka HV dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, výuka plavání a TV se zakazuje, pokračuje ovšem bez sportovních činností.

U 2.stupně ZŠ se zavádí střídavá výuka. V týdnu od 12. - 16.10 2020 přechází 7.+ 8.ročníky na distanční výuku dle přiložených rozvrhů  online hodin v záložce "informace - dokumenty", které byly zároveň zaslány zákonným zástupcům do emailů. 6. + 9.ročníky pokračují v prezenční výuce. V týdnu od 19. - 23.10.2020 přechází 6. + 9.ročníky na distanční výuku, 7. + 8.ročníky se účastní prezenční výuky.

Přítomnost žáků, vykonávajících distanční výuku, se ve škole zakazuje.

Distanční výuka je dle školského zákona povinná a  její neúčast je zákonný zástupce povinen doložit omluvenkou třídnímu učiteli nejpozději do 3 dnů.

Obědy během distanční výuky jsou všem žákům odhlášeny, v případě zájmu je nutné si oběd přihlásit a vyzvednout od 11:30 - 14:00 hodin na výdejní rampě školní jídelny do vlastních jídlonosičů.

V Prostějově 9.10.2020     Mgr.Bc.Petra Rubáčová

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti