Velikonoční přehazovná - 27.3.2018

Turnaj mezi 3. - 5.ročníky proběhl podle pravidel, bez zranění a ke vší spokojenosti. Objevil nové talenty, kteří nás budou reprezentovat v okresní soutěži. Velký dík za přípravu a průběh patří všem třídním učitelkám I.stupně.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti