Školská rada

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
do 11. 12. 2020 se přihlásili pouze 3 zájemci z řad vás rodičů a zákonných zástupců, kteří mají zájem pracovat ve školské radě v období 2021 - 2023.  Vzhledem k tomu, že školská rada na naší škole má 3 členy za zákonné zástupce, je tedy volba bezpředmětná. Proto vám tímto oznamuji, že novými členy školské rady na období 2021 - 2023 jsou  
Mgr. Gabriela Altmannová, Mgr. Petr Ošťádal a Ing.Lucie Chládková. Pedagogičtí pracovníci si na svých úsecích zvolili Mgr. Ivetu Vykydalovou, Mgr. Renatu Kratochvilovou a Naděždu Kalábovou. Zbylé 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel na jednání Rady města Prostějova dne 15. 12. 2020. Kompletní složení školské rady bude poté zveřejněno na webových stránkách školy v sekci školská rada. Věřím, že spolupráce školy a školské rady bude stejně přínosná, jako doposud.

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti