Vyhodnocení evaluačních dotazníků 2024

Vyhodnocení evaluačních dotazníků (jaro 2024)

Cizí jazyky ve škole – odpovědělo 181 respondentů (žáků)

 1. Jaký je tvůj oblíbený cizí jazyk vyučovaný ve škole?

AJ - 81,8%

RJ - 16,6%

NJ - 11%

 1. Jsi spokojená / spokojený s počtem hodin cizího jazyka (za týden)?

ANO - 71,8%

CHCI VÍCE - 17,1%

CHCI MÉNĚ - 11%

 1. Hodiny cizích jazyků tě baví?

ROZHODNĚ ANO - 24,3%

ANO - 58%

SPÍŠE NE - 14,9%

NE - 2,8%

 1. Je pro tebe příprava do hodin náročná?

ROZHODNĚ ANO - 2,6%

ANO - 21%

SPÍŠE NE - 53%

NE - 20,4

 1. Je pro tebe konverzace v cizím jazyce náročná?

ROZHODNĚ ANO - 9,4%

ANO - 24,3%

SPÍŠE NE - 48,6%

NE - 17,7%

 1. Je pro tebe písemná forma v cizím jazyce náročná?

ROZHODNĚ ANO - 4,1%

ANO - 22,4%

SPÍŠE NE - 53,6

NE - 19,9

 1. Je pro tebe poslech cizího jazyka náročný?

ROZHODNĚ ANO - 9,9%

ANO - 21%

SPÍŠE NE - 46,4%

NE - 22,7%

 1. Baví tě projektová výuka v cizím jazyce?

ROZHODNĚ ANO - 34,3%

ANO - 49,2%

SPÍŠE NE - 11%

NE -5,5%

 1. Jaké jsou tvoje oblíbené činnosti v cizím jazyce?
 • hry, kreslení, překlady, rozhovory, videa, projekty, Wordwall, skupinová práce, všechno

Zhodnocení:

Cizí jazyky jsou u žáků oblíbené, 82% žáků baví. 73% nepovažuje výuku jazyka za náročnou, nicméně konverzaci uvádí jako nejobtížnější, před poslechem a písemnou formou. Projektová výuka je velmi oblíbená, stejně jako množství uvedených aktivit.

Školní jídelna – odpovědělo 203 respondentů (zákonných zástupců žáků)

 1. Jak často odebírá vaše dítě školní oběd?

DENNĚ - 90,1%

OBČAS - 4,5%

MÁLOKDY - 2,7%

VŮBEC - 2,7%

 1. Vyhovuje vašemu dítěti skladba jídel v jídelníčku?

ROZHODNĚ ANO - 8,9%

ANO - 70%

SPÍŠE NE - 17,2%

NE - 3,9%

 1. Jí vaše dítě polévky?

ROZHODNĚ ANO - 7,9%

ANO - 43,8%

SPÍŠE NE - 38,4%

NE - 9,9%

 1. Dává vaše dítě přednost některé skupině jídel?

kuřecí maso 71,9%

sladká jídla 48,3%

ryby 27,6%

vepřové maso 28,1%

hovězí maso 26,1%

zeleninová jídla 24,6%

 1. Co rádo pije vaše dítě?

sirup, džus 65%

vodu 55,7%

mléčné nápoje 23,6%

čaj 22,2%

 1. Líbí se vašemu dítěti prostředí školní jídelny?

ROZHODNĚ ANO - 24,1%

ANO - 70,4%

SPÍŠE NE - 3,7%

NE - 1,8%

 1. Využívá vaše dítě možnosti jít si přidat?

ROZHODNĚ ANO - 21,7%

ANO - 49,3%

SPÍŠE NE - 21,2%

NE - 7,9%

 1. Máte nějaké nápady nebo připomínky na zlepšení?

zlepšit jídla x vaříte skvěle

více dní cizokrajné kuchyně x zrušit cizokrajnou kuchyni

více bezmasých jídel x nedělat bezmasá jídla

polévky jsou moc slané x dosolit polévky

moje dítě jí všechno x moje dítě nejí nic

zařadit víc ovoce a zeleniny x moje dítě nejí ani ovoce ani zeleninu

možnost zjistit, co má moje dítě na oběd...

upozornit, že je konec měsíce...

nestát ve frontě…

více tradičních českých jídel a méně luštěnin

v době nemoci dítěte brát obědy, ať nemusím vařit...

můžete vařit normálně? ...

ty patlaniny se nedají jíst x vaříte skvěle, personál je moc milý

Zhodnocení:

Obecně jsou rodiče žáků spokojeni se službami, jídelníčkem i prostředím jídelny Oceňují přístup personálu, zavedení dnů cizokrajné kuchyně. V připomínkách se pochopitelně objevují naprosto protichůdné názory, neboť 1000 lidí, 1000 chutí…

Dotazník spokojenosti – odpovědělo 45 respondentů (pedagogů)

 1. Líbí se vám prostředí naší školy?

ROZHODNĚ ANO - 17,8%

ANO - 82,2%

SPÍŠE NE - 0%

NE - 0%

 1. Jaká změna prostředí školy vás potěšila?

modernizace kabinetů, dotykové panely a TV, barevná jídelna, odpočinkové zóny, čtenářský koutek, nová kuchyňka, toalety ŠD, nic mě nepotěšilo  (víc než polovina odpověděla “co by potěšilo…)

 1. Co byste zlepšili?

oprava hřiště - oválu, parkování před školou pro zaměstnance, víc herních prvků pro ŠD, víc tabletů, vztahy mezi učiteli, vzdělávání v oblasti IT, propojení informatiky s ostatními předměty, vyřazení starých učebních pomůcek, využívání Bakalářů pro omlouvání absencí žáků, méně výrazné barvy ve třídách a na chodbách, zlepšit úklid na WC u bazénu, nové vybavení tříd, úklid spojovací chodby, květiny na spojovací chodbě, oprava prostoru před školou, oprava otlučených zdí, učebnu PC na 2. stupni, malou tělocvičnu, oprava kabinetů na 1. stupni, vylepšit zeleň, nevím, nic

 1. Jste spokojeni s technickým vybavením školy?

ROZHODNĚ ANO - 2,2%

ANO - 75,6%

SPÍŠE NE - 22,2%

NE - 0%

 1. Pokud nejste, v čem je problém?

stárnoucí technika, nefunkční interaktivní tabule, učebna ICT na 2. stupni, zastaralé vybavení učeben s nedostačující konektivitou, zastaralý software, nedostatečné zasíťování budovy, absence uživatelských účtů v počítačové síti, absence tiskárny formátu A3 ve sborovně 1. stupně, nemám žádný problém

 1. Máte v kolektivu někoho, na koho se můžete obrátit a spolehnout?

ROZHODNĚ ANO - 53,3%

ANO - 46,7%

SPÍŠE NE - 0%

NE - 0%

 1. Máte ve vedení někoho, na koho se můžete obrátit a spolehnout?

ROZHODNĚ ANO - 37,8%

ANO - 60%

SPÍŠE NE - 2,2%

NE - 0%

 1. Jste spokojeni s nabídkou jídel v naší jídelně?

ROZHODNĚ ANO - 35%

ANO - 35%

SPÍŠE NE - 22,5%

NE - 7,5%

 1. Které skupině jídel dáváte přednost?

kuřecí maso 80%

ryby 62,5%

vepřové maso 47,5%

bezmasá jídla 35%

hovězí maso 27,5%

sladká jídla 12,5%

  10.  Máte nějaký nápad nebo připomínku ke zlepšení čehokoliv?

nesuplovat za odpadlou hodinu, stmelovací akce pro sbor, zlepšit pozici učitele ve vztahu k rodičům, pochválit kolektiv kuchařek - jsou nejlepší co kdy byly, promyslet nutnost všech dozorů, konzultovat rozdělení problémových žáků ve třídách, proškolení sboroven v moderních metodách, nezahušťovat jídlo v jídelně, dostatek kancelářských potřeb, zútulnit prostory před třídami ŠD, systém vyzvedávání ze ŠD,  méně papírování, 3 hodiny TV, nemám už vůbec nápady…

Zhodnocení:

Pedagogičtí pracovníci jsou spokojeni s prostředím školy, oceňují opravy a vybavení školy, chtějí další opravy a další vybavení. Nejvíce upozorňují na dosluhující technické vybavení (závisí na rozpočtu školy), na opravy prostor školy (opět rozpočet školy), opravy prostor, které škole nenáleží. Některé připomínky nejsou v kompetenci ředitelky školy, některé určitě vedení školy projedná a zváží. Vyskytují se i připomínky dlouhodobého rázu, kterým ale zatím není možné vyhovět, protože jsou legislativně ukotveny (např. suplování za odpadlou hodinu).

Vyhodnotila: Mgr. M. Mayerová

V Prostějově, dne 24. 6. 2024

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti