Zápis do základní školy duben 2021

V souladu s ustanovením § 46, odst. 1 a § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

 

stanovuje ředitelka školy zápis do základní školy

 

na 23.4.2021 v době od 12:00 do 18:00.

 

Způsob zápisu bude včas upřesněn na webu, facebooku a vývěsce školy.

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti