Zasedání Školské rady

Vážení členové školské rady,

svolávám jednání školské rady na středu 22. 9. 2021 v 17 hodin do ředitelny školy, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov. V příloze zasílám výroční zprávu školy a jednací řád školské rady. Návrh programu je součástí této pozvánky.

Návrh programu

1. Kontrola plnění úkolů a informace členů školské rady.

2. Informace ředitelky školy o běžné agendě školy (ekonomika, personalistika atd.).

3. Spolupráce se SRPŠ.

4. Připomínky a podněty zákonných zástupců, pedagogů a zřizovatele.

5. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021.

6. Případné připomínky zákonných zástupců nezletilých žáků ke Školnímu řádu od 1. 9. 2021

7. Informace o projektech (Šablony III., obědy pro děti).

8. Seznámení s akcemi ZŠ.

9. Podněty z ŠD a ZŠ.

10. Diskuse

na vědomí: Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy

S přáním hezkého dne

Mgr. Petr Ošťádal předseda školské rady

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti